RYCHLÉ ZPRÁVY:

  • 10. 2. 2018:

    Vypsány nové termíny kurzu KOMPLEXNÍ  PRAKTICKÁ  PŘÍPRAVA  MEDIÁTORA - nácvik mediačních technika a kauz - 8/2018, 10/2018

    10. 2. 2018:

    Vypsány nové termíny kurzu PRÁVNÍ  MINIMUM  PRO MEDIÁTORY - 9/2018

Zákon č. 202/2012 Sb., Zákon o mediaci

 - zákon, který upravuje mediaci vykonávanou prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

Vyhláška č. 277/2012 Sb., Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora

-  vyhláška, která upravuje mediaci vykonávanou prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád

- vybrané paragrafy vztahující se k mediaci vykonávané prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

Zákon č. 292/2013 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních

- vybrané paragrafy vztahující se k mediaci vykonávané prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

OTÁZKY K PÍSEMNÉ ZKOUŠCE ZAPSANÉHO MEDIÁTORA

 

* Testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 1.1.2014