RYCHLÉ ZPRÁVY:

 •  

  9. 5. 2017 

  Dne 16. 6. 2017 - Setkání mediátorů a spřízněných osob - prožitkový workshop - přihlašovat se můžete od dnešního dne v sekci přednášky. Maximální počt osob je 25. Těším se na viděnou. 

  1. 5. 2017

  Vážení zájemci o mediaci, květnové a červnové kruzy jsou k dnešnímu dni zcela obsazeny. Vzhledem ke zvýšené poptávce jsem vypsala v letošním roce ještě jeden termín - Komplexní praktická příprava mediátora -  říjen 2017. Srpnové kurzy jsou nyní zaplněny ze 2/3. V případě závazného zájmu doporučuji přihlášení co nejdříve.

   

Zákon č. 202/2012 Sb., Zákon o mediaci

 - zákon, který upravuje mediaci vykonávanou prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

Vyhláška č. 277/2012 Sb., Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora

-  vyhláška, která upravuje mediaci vykonávanou prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád

- vybrané paragrafy vztahující se k mediaci vykonávané prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

Zákon č. 292/2013 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních

- vybrané paragrafy vztahující se k mediaci vykonávané prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

OTÁZKY K PÍSEMNÉ ZKOUŠCE ZAPSANÉHO MEDIÁTORA

 

* Testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 1.1.2014