RYCHLÉ ZPRÁVY:

  •  

    25. 9. 2017 : Dne 30. 11. 2017 (čtvrtek) proběhne Předvánoční setkání mediátorů a spřízněných osob - prožitkový workshop - přihlašovat se můžete od dnešního dne v sekci přednášky. Maximální počt osob je 25. Těším se na viděnou. 

    25. 9. 2017: Aktuálně poslední 2 volná místa - Komplexní praktická příprava mediátora -  praktické nácviky mediačních kauz - říjen 2017. 

    25. 9. 2017: Aktuálně 3 volná místa - Právní minimum pro  mediátora -  říjen 2017.

Zákon č. 202/2012 Sb., Zákon o mediaci

 - zákon, který upravuje mediaci vykonávanou prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

Vyhláška č. 277/2012 Sb., Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora

-  vyhláška, která upravuje mediaci vykonávanou prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád

- vybrané paragrafy vztahující se k mediaci vykonávané prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

Zákon č. 292/2013 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních

- vybrané paragrafy vztahující se k mediaci vykonávané prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

OTÁZKY K PÍSEMNÉ ZKOUŠCE ZAPSANÉHO MEDIÁTORA

 

* Testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 1.1.2014