RYCHLÉ ZPRÁVY:

  • Informace ke kurzům:

    -     nově vypsány kurzy Praktické nácviky mediačních kauz - říjen, listopad 2016

    - nově vypsán kurz Řeč těla v praxi - listopad 2016 (umístěn v sekci ostatní kurzy)

     

     

Zákon č. 202/2012 Sb., Zákon o mediaci

 - zákon, který upravuje mediaci vykonávanou prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

Vyhláška č. 277/2012 Sb., Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora

-  vyhláška, která upravuje mediaci vykonávanou prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád

- vybrané paragrafy vztahující se k mediaci vykonávané prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

Zákon č. 292/2013 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních

- vybrané paragrafy vztahující se k mediaci vykonávané prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

OTÁZKY K PÍSEMNÉ ZKOUŠCE ZAPSANÉHO MEDIÁTORA

 

* Testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 1.1.2014