RYCHLÉ ZPRÁVY:

  • 27. 11. 2017:

    Dnes proběhla uzávěrka Předvánočního setkání mediátorů a spřízněných osob - vzhledem k malému zájmu o tuto předvánoční akci proběhne tato akce v novém termínu, a to: NOVOROČNÍ  SETKÁNÍ  mediátorů a spřízněných osob - 31. 1. 2018. Děkuji za pochopení a těším se na viděnou. 

Zákon č. 202/2012 Sb., Zákon o mediaci

 - zákon, který upravuje mediaci vykonávanou prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

Vyhláška č. 277/2012 Sb., Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora

-  vyhláška, která upravuje mediaci vykonávanou prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád

- vybrané paragrafy vztahující se k mediaci vykonávané prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

Zákon č. 292/2013 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních

- vybrané paragrafy vztahující se k mediaci vykonávané prostřednictvím "Zapsaného mediátora"

OTÁZKY K PÍSEMNÉ ZKOUŠCE ZAPSANÉHO MEDIÁTORA

 

* Testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 1.1.2014