Markéta Vaculová - 2. 4. 2018 18:30

Výcvik v mediaci, v délce 40 hod., s názvem "Komplexní praktická příprava mediátora_nácvik mediačních technik" byl velice interaktivní, intenzivní a opravdu prakticky pojatý. Mgr.,Ing. Ranglová dokáže s účastníky kreativně pracovat, kognitivně se jim přizpůsobuje a tím umožní účastníkům kurzu využít v rámci nácviků svého maxima. Pro mě osobně to byl jeden z nejpřínosnějších výcviků. Důvodem byl malý počet účastníků - byly jsme jen 2 sociální pracovnice + Mgr.,Ing. Ranglová - mediátorka. Paní školitelka během 1 dne probrala velice rychle teorii, zjistila že jako sociální pracovnice mnohé víme a proto nás "nezdržovala" v teorii tím, co víme, ale zaměřila se na to, co potřebujeme pro praxi mediátora vědět. V rámci praxe také zreflektovala naše přednosti a slabiny a na ty se v tréninku zaměřila.. Přínosem bylo i velice útulné zázemí a kvalitní občerstvení.

Dagmar Rudická - 1. 4. 2018 10:28

Jsem moc ráda, že mě ruka osudu navedla k přihlášení na mediační kurz k paní magistře Ranglové. Její kurz měl profesionálně vytvořenou strukturu a hlavně super atmosféru. Nejdříve jsme získaly dostatek teoretických informací jak z oblasti práva, tak také znalosti potřebné k technice vedení mediačního řízení. Poté následovala praktická část, která nám teprve ukázala, co všechno to procesu mediace vstupuje. Paní magistra kurz velmi dobře vedla a zároveň nám poskytla velké množství svých praktických zkušeností při řešení našich otázek. Úžasný byl především její lidský přístup, nadhled, stále pozitivní a motivující nálada. Kurz probíhal ve velmi příjemném prostředí, se super zázemím a vynikajícími domácími dobrotami. Těším se na další část kurzu, ale hlavně na publikaci, kterou paní magistra k problematice mediací připravuje.

Jindra Brouskková - 20. 10. 2016 13:16

Ráda bych se zde podělila  o zážitky z kurzu Mediace u paní Ranglové, protože to, co jsem zažila,  mě přimělo sednout si do křesla a napsat své pocity a zkušenosti zde.

 

Nejprve bych chtěla poděkovat, že jsem Vás paní Ranglová měla možnost potkat, protože takové laskavé, usměvavé, ohleduplné, podporující a mimořádně inteligentní lidi, nepotkávám často.  Na kurzu jsem se nemusela zabývat tím, zda mám hlad, zda nepůsobím hloupě, nebo dělám chyby. Byla jsem tam já, otevřená zpětné vazbě od ostatních kolegů a hlavně od Vás, a něco, co se chci opravdu naučit. Vytvořit takové prostředí není jednoduché, a za to Vám děkuji. Obdivuji na Vás, jak otevřeně předáváte své zkušenosti. Po absolvování kurzu jsem si vyplnila přihlášku na zkoušky. Cítím se, díky Vám, plně připravena a za to Vám děkuji. Jindra 

Tereza Juchelková - 10. 10. 2016 14:21

Děkuji paní Ranglové za provázení Kurzem zapsaného mediátora. Během 40 hodin kurzu jsem získala nejen teoretický základní vhled do práce zapsaného mediátora, ale hlavně možnost sledovat zkušenou mediátorku v praxi a sama si vyzkoušet dostatek nácvikových situací v roli mediátorky. Paní Ranglová nás nešetřila a připravila pro své studenty kolekci nejen snazších, ale i náročnějších cvičných kauz. Cenná byla vždy nejen její zpětná vazba, ale též podpora a ocenění naší snahy.  Celkově jsem udělala velký pokrok na své cestě k povolání mediátorky. Těším se na pokračovací kurzy. Ing. Tereza Juchelková, ACC, lektorka a koučka.