Jindra Brouskková - 20. 10. 2016 13:16

Ráda bych se zde podělila  o zážitky z kurzu Mediace u paní Ranglové, protože to, co jsem zažila,  mě přimělo sednout si do křesla a napsat své pocity a zkušenosti zde.

 

Nejprve bych chtěla poděkovat, že jsem Vás paní Ranglová měla možnost potkat, protože takové laskavé, usměvavé, ohleduplné, podporující a mimořádně inteligentní lidi, nepotkávám často.  Na kurzu jsem se nemusela zabývat tím, zda mám hlad, zda nepůsobím hloupě, nebo dělám chyby. Byla jsem tam já, otevřená zpětné vazbě od ostatních kolegů a hlavně od Vás, a něco, co se chci opravdu naučit. Vytvořit takové prostředí není jednoduché, a za to Vám děkuji. Obdivuji na Vás, jak otevřeně předáváte své zkušenosti. Po absolvování kurzu jsem si vyplnila přihlášku na zkoušky. Cítím se, díky Vám, plně připravena a za to Vám děkuji. Jindra 

Tereza Juchelková - 10. 10. 2016 14:21

Děkuji paní Ranglové za provázení Kurzem zapsaného mediátora. Během 40 hodin kurzu jsem získala nejen teoretický základní vhled do práce zapsaného mediátora, ale hlavně možnost sledovat zkušenou mediátorku v praxi a sama si vyzkoušet dostatek nácvikových situací v roli mediátorky. Paní Ranglová nás nešetřila a připravila pro své studenty kolekci nejen snazších, ale i náročnějších cvičných kauz. Cenná byla vždy nejen její zpětná vazba, ale též podpora a ocenění naší snahy.  Celkově jsem udělala velký pokrok na své cestě k povolání mediátorky. Těším se na pokračovací kurzy. Ing. Tereza Juchelková, ACC, lektorka a koučka.