MEDIACE – rychlejší a příjemnější cesta k řešení sporů

Soudní systém v České republice je dlouhodobě přetížený. Důsledkem toho se i mnohé netrestní pracovní, rodinné, obchodní či občanskoprávní spory táhnou dlouhé měsíce či roky. Nový zákon, který je účinný od loňského září, však přináší nové možnosti řešení sporů, a to formou mediace.