O mně

Jmenuji se Pavla Ranglová.

Již dlouhou dobu vnímám, že mou cestu je být nápomocna hledání smírného řešení sporů stranám, které v určité životní fázi stojí proti sobě.

Než-li jsem se stala „zapsanou mediátorkou“ podnikla jsem spoustu kroků, setkala se s mnoha zajímavými lidmi a obohatila se spoustou teoretických a praktických zkušeností.


Co se týká mého vzdělání, vystudovala jsem Obchodní akademii v Ostravě – Porubě, následně Ekonomickou fakultu VŠB TU Ostrava. V průběhu tohoto studia jsem se rozhodla rozšířit si své obzory v oblasti práva a započala má příprava na 

Právnickou fakultu v Brně. V té době jsem spolu s kolegou založila Institut vzdělávání SOKRATES, kde jsem svou přípravu, a následně své úspěšné přijetí na Právnickou fakultu v Brně shrnula do koncepce přípravných kurzů a následných publikací.

Po čase se naše cesty profesně rozešly. V té době jsem se věnovala komplexnímu poradenství v oblasti zakládání právnických osob. Následně jsem dostudovala Právnickou fakultu v Brně a vydala se cestou advokátní koncipientky. Převážnou část své praxe jsem působila u svého školitele a vedoucího advokáta, JUDr. Petra Langra, Ph.D., LL.M. V té době jsem se zabývala především právem obchodním, občanským, rodinným a trestním. Současně jsem se v té době stala zapsaným rozhodcem, což byly mé první kroky k alternativnímu řešení sporů.

V průběhu mé koncipientské praxe jsem si, spolu s kolegy začala všímat, že se mi strany ve velkém množství kauz dohodly, současně v té době nabyl účinnosti Zákon o mediaci. V tu chvíli jsem věděla, že je to má cesta. Započala jsem s velmi aktivní přípravou, která trvala cca 1 rok. Roku 2013 jsem úspěšně složila písemné a praktické zkoušky a stala se jednou z prvních „zapsaných mediátorek“ v ČR, první „zapsanou mediátorkou“ v Ostravě.

Roku 2013 jsem založila své Mediační centrum v Ostravě, které sídlí na ulici Hrabákova 1, Moravská Ostrava.

Od počátku se snažím, aby se tento nový institut „zapsaného mediátora“ dostal do povědomí co nejširší právní i neprávní veřejnosti. Současně připravuji zájemce o tuto profesi v kurzech „Staň se zapsaným mediátorem,“ následných mediačních workshopech a dalších kurzech, které výrazně zvyšují šanci na úspěšné složení zkoušky, např. Řeč těla v praxi, Právní minimum aj.

V současné době se dále věnuji publikační činnosti a aktivní přípravě na advokátní zkoušky.

Vaše „zapsaná mediátorka“ Pavla Ranglová

Více z této kategorie: ARB-MED »