Ceník

CENÍK: 

I. MEDIAČNÍ JEDNÁNÍ - SMLUVNÍ:

Před započetím samotného mediačního procesu je třeba zkonzultovat, zda je situace řešitelná formou mediace, v tomto případě prostřednictvím zapsané mediátorky.

Konzultace kauzy: 900,-- Kč / hodina (maximálně ve výši 1 hodiny).

Každá další smluvní započatá hodina mediačního jednání je 900,-- Kč/účastník mediačního jednání. Minimální počet účastníků mediace jsou 2.

V případě separátních jednání (tedy vedení mediačního jednání odděleně s každou stranou zvlášť), bude cena stanovena individuálně dle dohody.

V případě, že se strany nedohodou jinak, hradí si každý účastník mediačního jednání svou částku dle smluvní ceny.

II. MEDIAČNÍ JEDNÁNÍ – PRVNÍ  SETKÁNÍ  SE  ZAPSANOU  MEDIÁTORKOU NAŘÍZENÉ  SOUDEM 

První setkání se zapsanou mediátorkou nařízené soudem - konzultace kauzy: 400,--Kč / hodina (maximální rozsah 3 hodiny - sazba a rozsah vyplývající ze zákona) + paušální náhrada výdajů 300,--Kč/úkon (výdaje na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, fotokopie aj.)

Každá další smluvní započatá hodina mediačního jednání je 900,--Kč / účastník mediačního jednání. Minimální počet účastníků mediace jsou 2.

V případě separátních jednání (tedy vedení mediačního jednání odděleně s každou stranou zvlášť), bude cena stanovena individuálně dle dohody.

V případě, že se strany nedohodou jinak, hradí si každý účastník mediačního jednání svou částku dle smluvní ceny.

Co to znamená PRVNÍ  SETKÁNÍ  SE  ZAPSANÝM  MEDIÁTOREM  NAŘÍZENÉ SOUDEM?

V některých případech, je-li to účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům soudního řízení nařídit "první setkání se zapsaným mediátorem" v rozsahu 3 hodin, a v této souvislosti přerušit soudní řízení na dobu 3 měsíců. V této době mají strany povinnost navštívit ”zapsaného mediátora,” kterého si zvolí, v opačném případě jim bude přidělen soudem ze seznamu “zapsaných mediátorů,” který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR.

V tomto případě je odměna “zapsaného mediátora” za tyto první 3 hodiny určena dle vyhlášky č. 277/20112 Sb., o zkouškách a odměně mediátora a činí 400,-- Kč za každou započatou hodinu, tuto cenu hradí strany stejným dílem. Dále smluvená paušální náhrada výdajů 300,--Kč/úkon (výdaje na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, fotokopie aj.). Hlavním smyslem tohoto setkání se zapsaným mediátorem je umožnit účastníkům, aby získali od zapsaného mediátora potřebné informace, a tímto zvážili, zda chtějí svůj konflikt řešit prostřednictvím institutu mediace. V případě, že se po tomto "prvním setkání se zapsaným mediátorem" účastníci rozhodnou řešit svou situaci prostřednictvím mediace, následující mediační jednání se již řídí výše uvedeným smluvním ceníkem.

Aktuální ceník mediačního jednání je platný ke dni 1.5.2017.

Více z této kategorie: « Napsali o nás Publikace »