S.EUROPE S.R.O.

KOMPLEXNÍ  FIREMNÍ  POREDENSTVÍ

VEDENÍ  ÚČETNICTVÍ 

ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ  

 

SPOLEČNOST  S.EUROPE, s.r.o. NABÍZÍ TYTO SLUŽBY: 

  • KOMPLEXNÍ  FIREMNÍ  PORADENSTVÍ -  od založení společnosti (s.r.o., k. s., a. s., v.o.s, spolek) do 24 hodin, zřízení sídla společnosti, zastupování na úřadech, vedení daňové evidence, poradenství v oblasti účetnictví včetně mzdové evidence

 

DLOUHOLETÁ  ZKUŠENOST, PROFESIONÁLNÍ  PŘÍSTUP, REPREZENTATIVNÍ  PROSTRŘEDÍ...

  • NAKLADELSKÁ  ČINNOST  V  OBLASTI  PRÁVA  A  MEDIACE